ჩვენი სერვისები

• ვალუტის კონვერტაცია

• ფულადი გზავნილები მსოფლიოს მასშტაბით (დამუშავების პროცესში)

• კომუნალური გადასახადები(დამუშავების პროცესში)