სალომბარდე სესხი

სესხის პირობები:
შეგიძლიათ მიიღოთ სესხი ოქროს ნივთების უზრუნველყოფით 60 ლარიდან 100000 ლარამდე

1 პროდუქტის დასახელება – სტანდარტული
  

2. პროდუქტის დასახელება – უჯარიმო
   

3. სესხის დაფარვის ფორმები:

   მსესხებლისთვის მისაღები ნებისმიერი გადახდის ფორმა
   1. მარტივი (მხოლოდ პროცენტის გადახდა).
   2. კლებადი ძირი და პროცენტი (ანუიტეტი).
   3. ყოველდღიური.
   4. ვადის ბოლოს დაფარვა.

 4. ოქროს ნივთების შეფასება ლარში, სინჯების მიხედვით:


   375 - 1გრ - 30.60 ლარი
   500 - 1გრ - 40.80 ლარი
   585 - 1გრ - 47.80 ლარი
   750 - 1გრ - 61.30 ლარი
   900 - 1გრ - 73.40 ლარი
   958 - 1გრ - 78.20 ლარი

 

 

იმ  შემთხვევაში  თუ  გადაწყვეტთ  შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინში"  ამა  თუ  იმ  ფორმით  თანხის  განთავსებას,  გთხოვთ,  გაეცნოთ  ქვემოთ  მოცემულ  გაფრთილების  ტექსტს  და  გაითვალისიწნოთ:  რომ შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინი"  არ  არის ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისაგან  განსხვევბით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ თქვენი  თანხა.