იპოთეკური სესხი:

სესხის პირობები:
• ხანგრძლივობა: 1 თვიდან – 60 თვემდე;
• სესხის გაცემა: განაცხადის მიღებიდან ერთ სამუშაო დღეში.

პირადი მონაცემები:
• მსესხებელი-უნდა იყოს საქართველოს რეზიდენტი ფიზიკური ან იურიდიული პირი;
• მსესხებლის ასაკი–18 -70 წელი.

სესხის უზრუნველყოფა:
თბილისის, რუსთავის, მცხეთის, ტერიტორიაზე მდებარე:
• კორპუსის ბინა;
• საკუთარი სახლი;
• აგარაკი;
• კომერციული ფართი.

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა
სხვა დანარჩენი ქალაქების შემთხვევაში განიხილება ინდივიდუალურად. ქონების შეფასებიდან გამომდინარე.

მსესხებლის უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონების კრიტერიუმები:
• უზრუნველყოფისთვის განკუთვნილი უძრავი ქონება არ უნდა იყოს ავარიულ მდგომარეობაში;
• არ უნდა იყოს მშენებარე (მშენებარე უძრავი ქონება მისაღებია იმ შემთხვევაში, თუ კორპუსი არის გადახურული და შეყვანილია კომუნიკაციები)

საჭირო საბუთები :
• მესაკუთრის პირადობის მოწმობა;
• საჯარო რეესტრიდან განახლებული ამონაწერი.
• საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს დამატებითი საბუთი(ები).

იპოთეკური სესხის მიზნობრიობა:
• უძრავი ქონების ყიდვა/აშენება/სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება, პირადი მოხმარებისთვის, ბიზნესის განვითარება, სხვა სესხების გადაფარვა..

იპოთეკური სესხის გასაცემი თანხა შეადგენს:
• მინიმუმ 5000 ლარი;
• მაქსიმუმ 50 000 ლარი.

მსესხებლისთვის მისაღები ნებისმიერი გადახდის ფორმა
1. მარტივი (მხოლოდ პროცენტის გადახდა).
2. კლებადი ძირი და პროცენტი (ანუიტეტი).
3. ყოველდღიური.
4. ვადის ბოლოს დაფარვა.

 

იმ  შემთხვევაში  თუ  გადაწყვეტთ  შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინში"  ამა  თუ  იმ  ფორმით  თანხის  განთავსებას,  გთხოვთ,  გაეცნოთ  ქვემოთ  მოცემულ  გაფრთილების  ტექსტს  და  გაითვალისიწნოთ:  რომ შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინი"  არ  არის ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისაგან  განსხვევბით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ თქვენი  თანხა.