ბიზნეს სესხი


ბიზნეს სესხების საკრედიტო პროდუქტი განკუთვნილია მცირე მეწარმეთა საკმაოდ ფართო სპექტრისთვის, როგორც ურბანულად განვითარებულ აგრეთვე ეკონომიკურად ჩამორჩენილ რაიონებში.ჩვენი კლიენტები არიან სხვადასხვა ტიპის საქონლის ბითუმად და საცალოდ მოვაჭრეები, ბაზრობებსა თუ ბიზნეს ცენტრებში სავაჭრო ადგილების მფობელები,სხვადასხვა ტიპის გადამამუშავებელ-მომპოვებელი მცირე საამქროს მფლობელები, ტრანსპორტის, სოციალური და საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის ბიზნესში ჩართული პირები. 


  • სესხის ვადა: 1-60თვე
  • სესხის თანხა: 500 ლარიდან 50 000 ლარამდე


უზრუნველყოფა – 10000 ლარზე მეტი სესხების შემთხვევაში
  • უძრავი ქონება(იპოთეკა)
  • არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა(იპოთეკა)+თავდებობაშემოსავლისა და
     უძრავი ქონების მქონე ფიზიკური პირის(პირების) მიერ

  • მანქანა / დანადგარები(გირავნობა)
  • ავტოტრანსპორტი(გირავნობა)
  
  • წინსწრებით დაფარვის ჯარიმა ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრული ოდენობით:

   

 

 


  
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი
  


მსესხებლისთვის მისაღები ნებისმიერი გადახდის ფორმა
1. მარტივი (მხოლოდ პროცენტის გადახდა).
2. ანუიტეტი (კლებადი ძირი და პროცენტი ).
3. ყოველდღიური.
4. ვადის ბოლოს დაფარვა.

 

სესხის გაცემა:

• განაცხადის მიღებიდან ერთ დღეში.

 

იმ  შემთხვევაში  თუ  გადაწყვეტთ  შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინში"  ამა  თუ  იმ  ფორმით  თანხის  განთავსებას,  გთხოვთ,  გაეცნოთ  ქვემოთ  მოცემულ  გაფრთილების  ტექსტს  და  გაითვალისიწნოთ:  რომ შპს  მიკროსაფინანსო  ორგანიზაცია  ,,კრედფინი"  არ  არის ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისაგან  განსხვევბით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ თქვენი  თანხა.